วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

International Street Show in Bangkok 2010

ขอเชิญส่งภาพเข้าร่วมประกวดในงาน
International Street Show in Bangkok 2010
เพื่อร่วมถ่ายทอดรอยยิ้มและความสุข
ในเทศกาลแห่งความสนุกประจำปี

รายละเอียดผู้เข้าประกวด
ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัย

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

* ถ่ายภาพภายในงาน International Street Show in Bangkok 2010 โดยใช้กล้องชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น กล้องจากโทรศัพท์มือถือ, กล้องดิจิตอล, กล้องฟิล์ม, กล้องโลโม่ ฯลฯ
* ตั้งชื่อภาพ พร้อมเขียน ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
(หากข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน ทางผู้จัดฯ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ)
* ส่งมาที่ Mail : Bangkokstreetshow@gmail.com โดยภาพที่ส่งจะต้องเป็น ชนิด JPEG เท่านั้น
* ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินท่านละ 3 ภาพ เท่านั้น
* ติดตามดูภาพที่น่าสนใจได้ที่ประตูทางเข้างาน
* ติดตามลุ้นรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดถ่าภาพได้ที่ นิตยสาร aday ฉบับเดือน มกราคม 2554
และทาง http://www.bangkokstreetshow.com, http://www.facebook.com/streetshowbkk
* ปิดรับการส่งภาพเข้าร่วมประกวดในเวลา 23.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 เท่านั้น
* หากส่งรูปเกินเวลาที่กำหนด จะถือเป็นการสละสิทธิ์ในการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เงินรางวัลในการประกวด ดังนี้

* รางวัลภาพยอดเยี่ยม รางวัลละ 10,000 บาท
* รางวัลภาพประทับใจ รางวัลละ 5,000 บาท
* รางวัลพิเศษ รางวัลภาพแห่งความสุข รางวัลละ 5,000 บาท
เฉพาะภาพที่ส่งในระหว่างวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม
ก่อนเวลา 17.00 น. ของแต่ละวัน โดยส่งได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม

หมายเหตุ : เงินรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัล

ติดต่อสอบถาม http://www.bangkokstreetshow.com
http://www.facebook.com/streetshowbkk

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น