วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ราคากล้องประกันร้าน 11/11/2012

Canon
60D+kit 18-135 ราคาประกันร้าน 35900
650D + kit 18-55 ราคาประกันร้าน 23900
600D + kit 18-55 ราคาประกันร้าน 20900
1100D + kit 18-55 ราคาประกันร้าน 14900

Nikon
D5100 + kit 18-55 ราคาประกันร้าน  18900
D3100 + kit 18-55 ราคาประกันร้าน  20500