การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ
“กิจกรรม เทศกาล และ ประเพณีไทย”


Name:  TravelPhotoContest.jpg
Views: 0
Size:  88.6 KB


วัตถุประสงค์
www.TATNews.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับสื่อมวลชนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพมืออาชีพ / ช่างภาพสมัครเล่น / และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขันประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “กิจกรรม เทศกาล และ ประเพณีไทย" โดย วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวทั่ว โลกได้เห็นถึงความงดงาม ความมหัศจรรย์ และความสนุกสนาน ที่รอให้เขาเหล่านั้นได้มามีส่วนร่วมในเทศกาลและประเพณีต่างๆในประเทศไทย

หลักเกณฑ์
1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว
2. ต้องเป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับ เทศกาล และ ประเพณี ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยเท่านั้น
3. เป็นภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล และ สามารถปรับสี แสง คอนทราสต์ ความอิ่มตัวของสี เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ภาพต้องดูเป็นธรรมชาติ ไม่ผิดจากความเป็นจริง (ห้ามซ้อนภาพ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภาพ) อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะไม่ตัดสินภาพสแกนที่ถ่ายจากกล้องฟิลม์
4. ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพต้นฉบับถ่ายโดยผู้เข้าประกวดเอง โดยผู้เข้าแข่งขันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าใดๆ / ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และไม่สามารถทำให้บุคคลอื่นเรียกร้องความเป็นเจ้าของภาพที่ส่งเข้าประกวดได้
5. ประเภทไฟล์ภาพ: JPEG เท่านั้น.
6. ขนาดภาพถ่าย (ต่อรูป): มากกว่า 2,200 x 3,200 พิกเซล / หรือมากกว่า 150 dpi และมีขนาดไม่เกิน 5 - 10 MB

วิธีการเข้าร่วม
1. ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.tatnews.org/Photo-Contest เท่านั้น
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในการส่งภาพ เช่น ชื่อภาพ ชื่อ-นามสกุลของผู้ส่งภาพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ รูปของผู้เข้าประกวด และ รูปภาพที่ต้องการจะส่งเข้าประกวด


Name:  TATNews_EN.jpg
Views: 0
Size:  68.7 KB


รางวัล
รางวัลที่ 1 : ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายได้รับเงินสดมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 : รองชนะเลิศจะได้รับเงินสดมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 : รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ระยะเวลาในการส่งเข้าประกวด และการประกาศผล
กำหนดส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 – 18 มีนาคม 2556

ประกาศผลการตัดสินรางวัลผู้ชนะเลิศในวันที่ 21 มีนาคม 2556 บนเว็บไซต์ www.TATNews.org และทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งอีเมลล์การประกาศผลในวันที่ 22 มีนาคม 2556

บุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับเลือก
คุณสมบัติ ผู้เข้าประกวด : ประชาชนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นนักภาพมืออาชีพ / นักภาพมือสมัครเล่น หรือบุคคลทั่วไปที่รักการท่องเที่ยว ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา หรือ สัญชาติ
พนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมภาพถ่ายนี้ได้

การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

สิทธิ์ในการใช้รูปภาพ
ไฟล์ ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ รวมทั้งทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือสิ่งพิมพ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
photocontest@tatnews.org