วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

The 35th anniversary of the liberation of south Vietnam

35 năm ngày giải phóng miền Nam

Date : 30-04-2010

วันนี้ 30 เมษายน 2553
เวียดนามฉลองครบรอบ 35 ปีการปลดปล่อยไซ่ง่อนและสิ้นสุดสงครามต่อต้านการรุกรานของสหรัฐอเมริกา
สุสานโฮจิมินห์ (Hochi Minh Mausoleum)

ต้องมาวันมีงานถึงจะได้ภาพมีธงมากมายอย่างนี้
Hồ Chí Minh
สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh' s Mausoleum) ตั้งอยู่บนถนนเดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) บริเวณจัตุรัสบาสดิงห์ (Ba Dinh)