วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

ลูกเกดบอกว่า ...ต้อง Strong !!
...ต้อง Strong เท่านั้นถึงจะรอด!!
"Lukkade" Metinee Kingpayom

11/1/2559 ผ่านเวลา ผ่านความเปลี่ยนแปลงมามากมาย
วันนี้ได้เวลาเริ่มต้นนับ 1 ทั้งเรื่องงานและเรื่องการใช้ชีวิตใหม่ ยังมีชีวิตก็ยังต้องสู้กันต่อไป