วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Super Moon

Super Moon
ตอนออกไปดูฟ้าใส ตอนถ่ายภาพเมฆมาพอดี ความชัดลดลงไปหน่อย
เก็บไว้เผื่อตัดต่อประกอบกับภาพอะไร
นานมาแล้วที่ไม่ได้ถ่ายอะไรเล่น
หลัง ๆ ทุกครังที่จับกล้องมันจะเป็นงาน...อย่างเดียว
อยากจะย้อนเวลากลับมาเป็นคนที่สนุกกับการถ่ายภาพเหมือนเดิม