วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งาน ช้อป-ชิม-ชม 5ปี สายใยรักแห่งครอบครัว

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และด้วยพระปณิธานอันมุ่งมั่นในการสานต่อโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นับตั้งแต่เกิด “โครงการสายใยรักจากแม่...สู่ลูก” เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และได้พัฒนาสู่ “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว”

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และครบ 5 ปีของการก่อตั้ง โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในวันที่ 9 ธ.ค. พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 10 ภาคีเครือข่าย จัดงาน “5 ปีสายใยรักแห่งครอบครัว” ระหว่างวันที่ 7-12 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7-8
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระ องค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

งาน “5 ปีสายใยรักแห่งครอบครัว” จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสร้างความรัก :เริ่มต้นจากนมแม่ การเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธี และความเข้าใจซึ่งกันในครอบครัว, ด้วยการเรียนรู้ : การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทรัพย์ปัญญา, พัฒนาความเป็นอยู่ : พัฒนาอาชีพตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุขภาพ สุขอนามัยในครัวเรือน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน, สู่ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็งอย่างยั่งยืน : สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง เมืองเข้มแข็ง ประเทศชาติเจริญ

สำหรับกิจกรรมและรูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย
“ช้อป” ตลาดนัดสายใยรักแห่งครอบครัว ร้านจากพันธมิตรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและร้านค้ากลุ่มแม่บ้านที่ประสบ ภัย (น้ำท่วม) กว่า 500 ร้านค้า,
“ชิม” ครัวสายใยรักแห่งครอบครัว พบกับหลากหลายเมนูอร่อยจากทั่วประเทศที่นำมาให้ลิ้มลองชิมรสกันอย่างจุใจ และ
“ชม” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, นิทรรศการแสดงผลงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว, นิทรรศการวงจรแห่งชีวิต พลังแห่งสายใยรัก, ตลาดพื้นบ้าน, กิจกรรมสาระและความบันเทิงครบครัน เป็นต้น.

--------------

ผมแวะไปดูมา งานน่าสนใจ มีการแสดงเวที ดนตรี วัฒนธรรมแต่ละภาค
ตลาดพื้นบ้านบรรยากาศย้อนยุคเหมือนกับไปอยู่ในต่างจังหวัด
อาหารมากมาย ของน่าใช้ไม่น้อย ไปเดินงานรถแล้วอย่าลืมแวะมาอีกฝั่ง

ข้าง ๆ มีงานเทศกาล ให้หนังสือเป็นของขวัญ ครั้งที่ 1 และ งานของขวัญ งานแสดงสินค้าเทศกาล ต้อนรับปีใหม่ 2554 ของขายเยอะมาก ๆ
คิดว่าถ้าว่างจะไปเดินดูอีกสักวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น