วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

กำหนดการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในอำเภอต่าง ๆ ของ จ.แม่ฮ่องสอน ๒๕๕๕

กำหนดการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในอำเภอต่าง ๆ ของ จ.แม่ฮ่องสอน
เขตอำเภอเมือง
- วันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่วัดบ้านแม่สะงา
- วันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่วัดห้วยมะเขือส้ม
- วันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่วัดผาบ่อง
- วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ที่วัดห้วยผา
- วันที่ ๑ - ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ที่วัดหมอกจำแป่
- วันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ที่วัดกลางทุ่ง
- วันที่ ๖ - ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ที่วัดปางหมู
เขตอำเภอแม่สะเรียง
- วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ที่วัดศรีบุญเรือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น