วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

ปกหนังสือ Outdoor magazine Thailand #18

Outdoor magazine photo this cover by me. ตัวอย่างงานที่ผ่านการพิมพ์ ไม่ใช่งานแรก ๆ หรอก ปลาย ๆ ยุคทำหนังสือแล้ว แต่พอดีค้นเจอก่อน นานแล้ว เก็บมาดูเล่น สมัยนั้นยังเป็นกล้องฟิล์มสไลด์ ยังไม่มีกล้องดิจิตัล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น