วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รวมข้อมูลเรื่อง พระบรมราโชวาท ปลอม

"พระราชดำรัสปลอม" กลับมาเผยแพร่อีกแล้ว !!!

แจ้งให้ทราบทั่วกันว่า บทความเรื่อง "36 แผนที่ชีวิตของพ่อ" นี้ไม่ใช่พระบรมราโชวาท หรือพระราชดำรัสของในหลวงนะคะ สำนักราชเลขาธิการเคยมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันนานแล้ว แต่เห็นเริ่มกลับมาแชร์กันอีก

ทั้งหมดไม่ใช่พระราชดำรัส เป็นเพียงบทความจากต่างประเทศ แปลและดัดแปลงมาจากหนังสือ Life's Little Instructions ของ H. Jackson Brown Jr.

แม้ว่าเป็นข้อคิดในการดำเนิน ชีวิตที่ดีมากเพียงใด แต่ข้อเท็จจริงคือต้นฉบับจริงเป็นของฝรั่ง หากฝรั่งมาอ่านพบเข้า ก็คงดูหมิ่นดูแคลนคิดว่าในหลวงทรงไป copy ฝรั่งมา จะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติพระองค์ท่าน รักในหลวง อย่าทำลายพระเกียรติของพระองค์ท่านโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เลย

***ตัวอย่างบทความ

36 แผนที่ชีวิตของพ่อ

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

๑. ขอบคุณ ข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ
๒. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ปัญญาและความกล้าหาญ
๓. เพื่อนใหม่ คือ ของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่า/ มิตร คือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า
๔. อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม
๕. ปฏิบัติต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา
๖. พูดคำว่า ขอบคุณ ให้มากๆ
๗. รักษาความลับให้เป็น
๘. ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูง
๙. ฟังให้มาก แล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
๑๐. ยอมรับ ความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิ และรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นจริง
๑๑. หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่
๑๒. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
๑๓. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
๑๔. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน
๑๕. อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่า ขอโทษ
๑๖. อย่าอาย หากจะบอกใครว่าไม่รู้
๑๗. ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอน มันไม่ราบรื่นตลอดทาง
๑๘. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
๑๙. การประหยัด เป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท
๒๐. คนไม่รักเงิน คือคนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต
๒๑. ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
๒๒. ชีวิตนี้ ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด
๒๓. จงอย่าให้จุดแข็ง เอาชนะจุดอ่อน
๒๔. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด
๒๕. เหรียญเดียวมี ๒ หน้า ความสำเร็จ กับ ความล้มเหลว
๒๖. อย่าตามใจตัวเอง เรื่อง ยุ่งๆ เกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น
๒๗. ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
๒๘. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ (อย่าใจร้อน)
๒๙. ระลึกถึงความตายวันละ ๓ ครั้ง ชีวติจะมีความสุข มีอภัย มีให้
๓๐. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อๆ ไปก็ผิดหมด
๓๑. ทุกชิ้นงานจะต้อง กำหนดเวลา แล้วเสร็จ
๓๒. จงเป็น น้ำครึ่งแก้ว ตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
๓๓. ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีนบันไดสูง
๓๔. มนุษย์ทุกคน มีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ
๓๕. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
๓๖. ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

***ที่มาบทความ

แปลและดัดแปลงมาจากหนังสือ Life's Little Instructions
ของ H. Jackson Brown Jr.

-----------------------------------------
Sing in the shower.
Treat everyone you meet like you want to be treated.
Watch a sunrise at least once a year.
Leave the toilet seat in the down position.
Never refuse homemade brownies.
Strive for excellence, not perfection.
Plant a tree on your birthday.
Learn 3 clean jokes.
Return borrowed vehicles with the gas tank full.
Compliment 3 people every day.
Never waste an opportunity to tell someone you love them.
Leave everything a little better than you found it.
Keep it simple.
Think big thoughts but relish small pleasures.
Become the most positive and enthusiastic person you know.
Floss your teeth.
Ask for a raise when you think you've earned it.
Overtip breakfast waitresses.
Be forgiving of yourself and others.
Say, "Thank you" a lot.
Say, "Please" a lot.
Avoid negative people.
Buy whatever kids are selling on card tables in their front yards.
Wear polished shoes.
Remember other people's birthdays.
Commit yourself to constant improvement.
Carry jumper cables in your truck.
Have a firm handshake.
Send lots of Valentine cards.
Sign them, "Someone who thinks you're terrific."
Look people in the eye.
Be the first to say hello.
Use the good silver.
Return all things you borrow.
Make new friends, but cherish the old ones.
Keep a few secrets.
Sing in a choir.
Plant flowers every spring.
Have a dog.
Always accept an outstretched hand.
Stop blaming others.
Take responsibility for every area of your life.
Wave at kids on school busses.
Be there when people need you.
Feed a stranger's expired parking meter.
Don't expect life to be fair.
Never underestimate the power of love.
Drink champagne for no reason at all.
Live your life as an exclamation, not an explanation.
Don't be afraid to say, "I made a mistake."
Don't be afraid to say, "I don't know."
Compliment even small improvements.
Keep your promises no matter what.
Marry for love.
Rekindle old friendships.
Count your blessings.
Call your mother

5 ความคิดเห็น:

 1. ผมเคยเห็นแผนที่ชีวิต ของเดิมมี 30 ข้อ
  ผมจดมาจากนิตยสาร สารคดี ฉบับเดือนตุลาคม 2536
  แถวคอลัมน์โลกใบเล็ก หรืออะไรแถวๆนั้น นะครับ
  และคุ้นๆว่าเคยเห็นในหนังสือ ด้วยรักและช็อกโกแลต
  หรือหนังสือ howto ที่คล้ายๆหนังสือชุดพลังแห่งชีวิต
  --------------------
  แผนที่ชีวิต

  1 จงเฝ้าดูดวงอาทิตย์ตกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  2 อย่าดูถูกคนอื่น
  3 จงพูดคำว่า ขอบคุณ ให้มากๆ
  4 จงมีชีวิตอยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายของตนเอง
  5 ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่อยากให้เขาปฏิบัติต่อเรา
  6 บริจาคเลือดทุกปี
  7 คบหาเพื่อนใหม่และรำลึกถึงเพื่อนเก่าเสมอ
  8 รักษาความลับให้เป็น
  9 ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง
  10 จงแสดงความกล้าหาญแม้ไม่ใช่คนกล้า
  11 ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก ไม่ใช่เพื่อเป็นหนี้
  12 อย่าขี้โกง
  13 อ่านหนังสือธรรมะอย่างจริงจังปีละหนึ่งครั้ง
  14 เรียนรู้ที่จะฟัง
  15 อย่าสิ้นหวัง
  16 อย่าสวดมนต์ขอสิ่งใดๆ นอกจากปัญญา และความกล้าหาญ
  17 อย่าแสดงอะไรออกมาเมื่อมีอารมณ์โกรธ
  18 มีบุคลิกที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง
  19 อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิพท์
  20 จงตั้งใจแพ้ศึกเล็กๆเพื่อที่จะเอาชนะศึกใหญ่
  21 อย่าคบกับบุคคลที่ไม่เคยสูญเสียสิ่งใด
  22 อย่านินทาลับหลัง
  23 เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก จงปฏิบัติกับมัน ราวกับว่า มันไม่มีทางที่จะล้มเหลวเป็นอันขาด
  24 อย่าคิดว่าชีวิตจะยุติธรรมเสมอ
  25 รู้จักให้อภัยในทุกๆสิ่ง
  26 อย่าผัดวันประกันพรุ่ง จงทำสิ่งที่ควรทำ
  27 อย่ากลัวที่จะกล่าวคำว่า ขอโทษ
  28 อย่ากลัวที่จะกล่าวคำว่า ไม่รู้
  29 จงเขียนเรื่องราว 10 ประการที่เจ้าอยากรู้ และอยากทำ ก่อนตาย ไว้ในกระเป๋า นำติดตัวเสมอ และรำลึกถึงมันบ่อยๆ
  30จงเรียกแม่ของเจ้า [สารคดี]
  -------------

  จากคุณ : ยุทธ (ดวงตาตะวัน)

  ตอบลบ
 2. ตอนที่ผมเริ่มตามล่าหาความจริงก็ไปค้นเจอกระทู้ที่คุณยุทธกรุณานำมาแปะให้ดู ข้อความเดียวกัน ไปอ่านได้ที่นี่นะครับ http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home/searchdata/Forums/http/pantip.inet.co.th/cafe/library/topic/K553514.html&Query=36 แผนที่ชีวิต กระทู้ในห้องสมุดตั้งแต่สมัยปี 44 เห็นจะได้ตั้งแต่ก่อนพันธุ์ทิพย์บอก พ.ศ.แน่ะ ตอนนั้นคุณ เก่งครับ เป็นผู้ตั้งกระทู้ และคุณ อ้วน ลมโชย เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องที่มาจากหนังสือภาษาอังกฤษก็คือหนังสือที่คุณประวิตกรุณาบอกไว้นะครับ

  นี่คือข้อความจากหนังสือ Life's Little Instruction Book ของ H. Jackson Brown Jr. ดั่งที่คุณประวิตว่าไว้ครับ จะเห็นว่าตรงกันกับข้อความส่วนมากในกระทู้ แสดงว่าที่มาที่ไปอันเดียวกัน และเจ้าของกระทู้เขาก็ไม่ได้อ้างอิงว่าเป็นพระบรมราโชวาทแต่อย่างใด

  Life's Little Instructions
  By H. Jackson Brown Jr.


  Sing in the shower.
  Treat everyone you meet like you want to be treated.
  Watch a sunrise at least once a year.
  Leave the toilet seat in the down position.
  Never refuse homemade brownies.
  Strive for excellence, not perfection.
  Plant a tree on your birthday.
  Learn 3 clean jokes.
  Return borrowed vehicles with the gas tank full.
  Compliment 3 people every day.
  Never waste an opportunity to tell someone you love them.
  Leave everything a little better than you found it.
  Keep it simple.
  Think big thoughts but relish small pleasures.
  Become the most positive and enthusiastic person you know.
  Floss your teeth.
  Ask for a raise when you think you've earned it.
  Overtip breakfast waitresses.
  Be forgiving of yourself and others.
  Say, "Thank you" a lot.
  Say, "Please" a lot.
  Avoid negative people.
  Buy whatever kids are selling on card tables in their front yards.
  Wear polished shoes.
  Remember other people's birthdays.
  Commit yourself to constant improvement.
  Carry jumper cables in your truck.
  Have a firm handshake.
  Send lots of Valentine cards.
  Sign them, "Someone who thinks you're terrific."
  Look people in the eye.
  Be the first to say hello.
  Use the good silver.
  Return all things you borrow.
  Make new friends, but cherish the old ones.
  Keep a few secrets.
  Sing in a choir.
  Plant flowers every spring.
  Have a dog.
  Always accept an outstretched hand.
  Stop blaming others.
  Take responsibility for every area of your life.
  Wave at kids on school busses.
  Be there when people need you.
  Feed a stranger's expired parking meter.
  Don't expect life to be fair.
  Never underestimate the power of love.
  Drink champagne for no reason at all.
  Live your life as an exclamation, not an explanation.
  Don't be afraid to say, "I made a mistake."
  Don't be afraid to say, "I don't know."
  Compliment even small improvements.
  Keep your promises no matter what.
  Marry for love.
  Rekindle old friendships.
  Count your blessings.
  Call your mother

  และนี่เป็นหน้าตาหนังสือครับ เป็นหนังสือขายดีกว่าสิบล้านเล่มแล้ว

  จากคุณ : แอ๊ด ปากเกร็ด - [ 20 มิ.ย. 47 21:56:01 ]

  ตอบลบ
 3. จาก http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/K2875994/K2875994.html

  ตอบลบ
 4. 464 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีความสุข 2 = Life's little instruction book. Volume II / H. Jackson Brown, Jr. เขียน ; อัชชา เสวกคเชนทร์ แปลและเรียบเรียง
  ลักษณะทางกายภาพ 182 หน้า
  หมายเหตุ ห้องสมุดมี เล่ม 2, 3
  หัวเรื่อง ความสุข
  การดำเนินชีวิต
  ชื่อผู้แต่งเพิ่ม อัชชา เสวกคเชนทร์, ผู้แปลและเรียบเรียง
  ชื่อเรื่องอื่น Life's little instruction book. Volume II
  ISBN 9745126322
  ราคา 65.00 บาท

  ชนิด หนังสือ
  เลขบรรณานุกรม 2003008307
  ภาษา ภาษาไทย
  http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultTitle.cfm?aTextSearch=2003008307&aSearchBy=B&aIsAdvance=Yes

  ตอบลบ
 5. หนังสือ Life’s Little Instruction book เพื่อนรักมากคนหนึ่งซื้อให้นานมาแล้ว เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่รักมาก อ่านซ้ำบ่อยมาก หยิบเอามาใช้งานตลอดเวลา 20 ปี หนังสือเล่มนี้พ่อเขียนเป็นของขวัญให้ลูกชาย ในวาระที่ลูกชายมาขนสเตอริโอ เครื่องพิมพ์ดีด เสื้อผ้า ย้ายออกไปอยู่หอพักในฐานะนักศึกษาปี 1 ในมหาวิทยาลัย พ่อชื่อ Jackson Brown (ไม่ใช่คนเดียวกับนักร้องคนเก่ง) เขียนหนังสือเพื่อให้ลูก ชื่อ Adam นำติดตัวเอาไปไว้อ่านเตือนใจ เพราะชีวิตเป็นของลูก ลูกกำลังจะไปตามเส้นทางที่เลือก พ่อมิอาจเดินทางไปพร้อมกับลูกได้ พ่อเลยขอเขียนแผนที่ชี้นำเส้นทางชีวิตที่ดีมอบให้ลูก ด้วยคำสอนดีๆ 511 ข้อ

  หนังสือเล่มนี้อ่านแล้ว “โดน” ความรู้สึกมากมาย คำแนะนำข้อที่ 49 ที่พ่อเขียนให้ลูกชายคนนี้ คือ

  Buy vegetables from truck farmers who advertise with hand-lettered signs.

  “ลูกจงเลือกซื้อผักจากรถกระบะชาวสวนที่เขียนป้ายบอกราคาด้วยลายมือโย้เย้“

  คำสอนของพ่อเมื่อ 20 ปีก่อน เป็นสิ่งทันสมัยที่ผู้ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและวิถีออร์แกนิกเร่งรณรงค์ในประเด็น Think Globally, Eat Locally กันอยู่นี่เอง คำสอน 511 ข้อในหนังสือเล่มนี้ สอนลูกได้สมถะ น่ารักมาก…ถึงมากที่สุด ลอกมาให้อ่านกันเล่นๆ (อ่านแล้วอิ่มทิพย์ดี)

  - watch a sunrise at least once a year.
  - sing in the shower.
  - plant flowers every Spirng.
  - plant a tree on your Birthday.
  - floss your teeth.
  - return all things you borrow.
  - never refuse homemade Brownies.
  - admit your mistakes.
  - support a Hign school band.
  - be romantic.
  - let people know what you stand for, and what you won’t stand for.
  - don’t watch violent television shows, and don’t buy the products that sponsor them.
  - drive inexpensive car, but own the best house you can afford.

  ใครพบเจอหนังสือเล่มนี้ในร้านหนังสือร้านใด โปรดซื้อเก็บไว้อ่านเตือนใจเถอะนะ เล่มเล็กๆเท่าฝ่ามือ ประเสริฐจริงๆ ทุกคำสอน … เยี่ยมมากๆ อ่านแล้วรู้สึกได้ถึง “ความรักของบุพการี” ที่แท้จริง (ไม่อิงวัตถุนิยม)

  Life’s Little Instruction Book

  By H. Jackson Brown, Jr.

  ISBN 1-55853-102-5 Rutledge Hill Press © 1991

  http://www.kaewlery.com/blog/?p=6

  ตอบลบ